Värmepump

Restaurangmuseet har valt NIBE som installatör av museets värmepump för uppvärmning. Vi på Restaurangmuseet väljer miljö framför exploatering, effektiv energianvändning framför slöseri med jordens resurser. Med NIBEs luftvärmepump sänker vi kostnaderna för uppvärmningen till minimal energianvändning.

Hur fungerar det?

NIBEs luftvärmepumpar utnyttjar den solenergin som finns lagrad i naturen och omvandlar den till värme. Därför har Sveriges energimyndighet klassat värmepumparna som förnybara energisystem, på samma sätt som solenergi och vindkraft. En luftvärmepump ger låg miljöpåverkan om man samtidigt använder till exempel sol- eller luftenergi. Den allra mesta miljövänliga energin man kan använda med luftvärmepump är bergvärmepump.

Bergvärme det miljövänliga alternativet

Den värme som hämtas ur marken, djupt, nere i berget är solenergi som lagrats i jordens djup. Att borra efter bergvärme är en ganska kostsam procedur, men när du väl har borrat dig fram till den har du efter det inga kostnader att betala för värmen du utnyttjar – gratis. En bergvärmepump från NIBE koncentrerar den lagrade värmeenergin från berget i så hög så stor omfattning att den kan värma ditt hus, vatten i duschar och radiatorer.

3 Jan 2015